ควรทำอย่างไร หากไม่สามารถเพิ่ม Aqara Hub M1S ได้?

แก้ไขเมื่อ Sun, 12 Mar 2023 เมื่อ 02:24 PM

  1. ก่อนเพิ่ม Hub M1S โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์มือถือเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi 2.4GHz แล้ว และให้โทรศัพท์มือถืออยู่ใกล้กับผลิตภัณฑ์มากที่สุด
  2. หากไม่สามารถเพิ่มอุปกรณ์ได้ หรือไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่ายนานกว่า 15 นาทีหลังจากเริ่มต้นระบบ โปรดกดปุ่มอุปกรณ์ค้างไว้นานกว่า 10 วินาทีจนกว่าไฟแสดงสถานะสีเหลืองจะกะพริบ จากนั้นเพิ่มอุปกรณ์อีกครั้ง
  3. เมื่อคุณได้ยินเสียงเตือน "waiting to connect, please open Aqara Home App" คุณสามารถใช้ Aqara Home เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ได้
  4. หากอุปกรณ์ยังไม่สามารถเพิ่มได้สําเร็จ โปรดปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่อง แล้วลองเพิ่มอีกครั้ง คุณยังสามารถกดปุ่มสิบครั้งเพื่อกู้คืนเป็นการตั้งค่าจากโรงงานแล้วลองอีกครั้ง โปรดทราบว่าการกู้คืนเป็นการตั้งค่าจากโรงงานจะล้างข้อมูลการใช้งานทั้งหมด รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ย่อยที่เพิ่มเข้ามา

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว