ควรติดตั้ง Aqara Hub ที่ไหน?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Mar 2023 เมื่อ 02:26 AM

ควรติดตั้งฮับที่ไหน?


  1. ฮับ Aqara M1S ต้องเสียบเข้ากับเต้ารับ/เสียบปลั๊ก
  2. ฮับควรติดตั้ง หรือวางไว้ในตำแหน่งตรงกลางของบ้าน หรือตรงกลางระหว่างอุปกรณ์ Aqara ต่าง ๆ เนื่องจากอุปกรณ์ของ Aqara จะต้องเชื่อมต่อผ่านฮับ เพื่อการเชื่อมต่อที่เสถียร ควรอยู่ในระยะสัญญาณ
  3. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง เช่น โลหะ ผนังรับน้ําหนัก ที่อาจกีดขวางระหว่างฮับและอุปกรณ์เสริม และระหว่างฮับกับเราเตอร์


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว