ข้อดีของล็อคแบบ true-insert เทียบกับ false-insert คืออะไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Mar 2023 เมื่อ 02:53 AM

true-insert มีกระบอกล็อคฝังอยู่ในตัวล็อค มีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่า false-insert ต้องใช้กุญแจกลเพื่อเปิดล็อคเมื่อแผงด้านหน้าเสียหาย/ถอดออก ซึ่งปลอดภัยกว่าเนื่องจาก flase-insert สามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจกลเมื่อแผงด้านหน้าเสียหาย/ถอดออก

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว