Aqara Wireless Mini Switch รองรับการกดรูปแบบใดบ้าง?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Mar 2023 เมื่อ 03:06 AM

Aqara Wireless Mini Switch รองรับการกดครั้งเดียว การกดสองครั้ง และการกดค้าง โดยสามารถควบคุมอุปกรณ์ Aqara อื่น ๆ ด้วยการกระทําที่แตกต่างกันทั้ง 3 รูปแบบ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว