ทําไมบางครั้ง Aqara Motion Sensor ถึงออฟไลน์?

แก้ไขเมื่อ Fri, 17 Mar 2023 เมื่อ 03:36 AM

เหตุผลที่เป็นไปได้:


  1. อุปกรณ์เสริมอยู่ไกลจากฮับมากเกินไป โปรดติดตั้งใกล้กับฮับมากขึ้น
  2. แบตเตอรี่หมด กรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่
  3. อุปกรณ์เสริมถูกติดตั้งบนโลหะและสัญญาณถูกรบกวน ควรติดตั้งอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากโลหะ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว