อยากควบคุมประตูรั้วผ่านแอป สั่งงานด้วยเสียง หรือให้เปิดอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึง ต้องติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง?

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 07:04 AM

ในการอัปเกรดประตูรั้วให้เป็นประตูรั้วอัจฉริยะ หรือเพิ่มความสามารถพิเศษในการใช้งาน เช่น สั่งเปิดปิดจากแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน สั่งงานด้วยเสียง ตั้งให้เปิดหรือปิดอัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงบ้านหรือออกจากบ้าน รวมไปถึงการควบคุมรั้วจากหน้าจอรถยนต์ และเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฮม ต้องติดตั้งอุปกรณ์ 2-3 ส่วน (แล้วแต่ยี่ห้อ และการเชื่อมต่อ) ได้แก่ 

  • มอเตอร์ประตูรั้ว
  • อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ
  • ฮับสมาร์ทโฮม (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ควบคุมประตูรั้ว ว่าต้องการหรือไม่)

ทั้งนี อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ประตูรั้วอัจฉริยะ (smart gate controller / smart gate opener) สามารถติดตั้งเสริมเข้ากับมอเตอร์ประตูรั้วที่มีอยู่แล้ว หรือติดตั้งพร้อมกันในคราวเดียวก็ได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว