เปิดประตูรั้วด้วยมือ (เมื่อไฟดับ หรือไม่สามารถใช้งานได้) ทำอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Sat, 24 Jun 2023 เมื่อ 03:37 PM

ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับ รีโมตควบคุมใช้งานไม่ได้ หรือมอเตอร์ประตูรั้วไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติด้วยสาเหตุใดก็ตาม มอเตอร์สำหรับประตูรั้วบานเลื่อน Somfy Optimo และ Somfy Elixo มีระบบการทำงานแบบด้วยมือ โดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. เสียบกุญแจเข้ากับช่องกุญแจด้านหน้ามอเตอร์
  2. หมุนกุญแจไปทางซ้าย (ทวนเข็มนาฬิกา) ประมาณหนึ่งในสี่รอบ
  3. หมุนที่ปลดล็อคไปทางขวา (ตามเข็มนาฬิกา) จนสุด (ตามภาพ)
  4. เลื่อนประตูรั้วเปิด/ปิด ตามต้องการ

*** หากไม่สามารถเลื่อนประตูรั้วได้ ตรวจสอบอีกครั้งว่าหมุนกุญแจและที่ปลดล็อคจนสุด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากพยายามเลื่อนรั้วโดยไม่มีการปลดล็อค อาจทำให้มอเตอร์และประตูรัวเกิดความเสียหายได้ ***


หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนจะใช้งานมอเตอร์ปกติ ต้องทำดังนี้

  1. เลื่อนประตูรั้วปิดจนสุด
  2. หมุนที่ปลดล็อคไปทางตรงข้าม (ทวนเข็มนาฬิกา) จนสุด อยู่ในตำแหน่งตรง
  3. หมุนกุญแจไปทางตรงข้าม (ตามเข็มนาฬิกา) ประมาณหนึ่งในสี่รอบ
  4. ทดลองสั่งให้ประตูรั้วเปิด/ปิดบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว