เปิดประตูรั้วด้วยมือ (เมื่อไฟดับ หรือไม่สามารถใช้งานได้) ทำอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 05:52 AM

ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับ รีโมตควบคุมใช้งานไม่ได้ หรือมอเตอร์ประตูรั้วไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติด้วยสาเหตุใดก็ตาม มอเตอร์สำหรับประตูรั้วบานหมุน Somfy Ixengo มีระบบการทำงานแบบด้วยมือ โดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. ยกฝาครอบรูกุญแจขึ้น โดยจะอยู่บริเวณด้านบนของแขนมอเตอร์ ใกล้กับเสาประตูรั้วที่ติดตั้ง
  2. ใส่กุญแจแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา 90°
  3. ดันประตูรั้วด้วยมือเพื่อเปิดประตู


*** หากไม่สามารถเลื่อนประตูรั้วได้ ตรวจสอบอีกครั้งว่าหมุนกุญแจและที่ปลดล็อคจนสุด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากพยายามเลื่อนรั้วโดยไม่มีการปลดล็อค อาจทำให้มอเตอร์และประตูรัวเกิดความเสียหายได้ ***


หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนจะใช้งานมอเตอร์ปกติ ต้องทำดังนี้

  1. หมุนกุญแจในทิศทางตรงกันข้าม (หมุนทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อกลับสู่การทํางานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
  2. ปิดฝาครอบกุญแจให้แน่นหนา
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว