หากไฟฟ้าดับ ลืมรีโมต จะเปิดประตูรั้วอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 11:45 AM

มอเตอร์ประตูรั้ว หรือประตูรีโมท หรือประตูอัตโนมัติ ถูกออกแบบให้สามารถเปิด/ปิดประตูรั้วด้วยมือได้ ในกรณีฉุกเฉินที่ทำให้ไม่สามารถสั่งงานมอเตอร์ได้ตามปกติ เช่น

 • ไฟฟ้าดับ
 • ไม่มีอุปกรณ์ควบคุม เช่น ไม่มีรีโมตควบคุม ไม่แอปควบคุม หรืออุปกรณ์ควบคุมถ่านหมด
 • มอเตอร์หรือรั้วทำงานขัดข้อง ไม่สามารถเปิดปิดได้ตามปกติ


เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คุณจะต้องปลดล็อคมอเตอร์ และปลดมอเตอร์ออกจากเฟืองของประตูรั้วก่อน จึงจะสามารถเปิดปิดประตูรั้วด้วยมือได้ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อประตูรั้วและมอเตอร์


โดยมอเตอร์ประตูรั้วส่วนใหญ่จะมีวิธีการปลดล็อคใกล้เคียงกัน แต่อาจจะมีรายละเอียดต่างกันเล็กน้อย ขึ้นกับการออกแบบของผู้ผลิตและรุ่นของมอเตอร์
สำหรับมอเตอร์ประตูรั้วบานเลื่อน


Somfy Elixo 500 Sliding Gate Motor Unlocking Instruction for Manual OperationDEA LIVI6 Sliding Gate Motor Unlocking Instruction for Manual OperationRoger R30/804 Sliding Gate Motor Unlocking Instruction for Manual Operation
 1. หารูกุญแจสำหรับปลดล็อคมอเตอร์ โดยมากมักอยู่ด้านหน้า ส่วนล่างของมอเตอร์
 2. เสียบกุญแจเข้ากับช่องกุญแจ และหมุนกุญแจเพื่อปลดล็อค
 3. หมุนสลักหรือดึงสลักที่ปลดล็อค (รูปแบบขึ้นอยู่กับยี่ห้อ/รุ่นมอเตอร์) จนสุด (เพื่อปลดเฟืองของมอเตอร์ออกจากเฟืองของประตูรั้ว)
 4. เลื่อนประตูรั้วเปิด/ปิด ตามต้องการ


*** หากไม่สามารถเลื่อนประตูรั้วได้ ตรวจสอบอีกครั้งว่าหมุนกุญแจและที่ปลดล็อคจนสุด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากพยายามเลื่อนรั้วโดยไม่มีการปลดล็อค อาจทำให้มอเตอร์และประตูรัวเกิดความเสียหายได้ ***


หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนจะใช้งานมอเตอร์ปกติ ต้องทำดังนี้

 1. เลื่อนประตูรั้วปิดจนสุด
 2. หมุนสลักหรือดันสลักที่ปลดล็อคให้อยู่ในตำแหน่งเดิม
 3. หมุนกุญแจไปทางตรงข้ามเพื่อล็อค
 4. ทดลองสั่งให้ประตูรั้วเปิด/ปิดด้วยรีโมท หรือแอป หรือปุ่มกดตามปกติ


เพิ่มเติม: วิธีปลดล็อค มอเตอร์ Somfy Optimo และ Somfy Elixo >> | มอเตอร์ DEA LIVI >>สำหรับมอเตอร์ประตูรั้วบานหมุน บานสวิง บานเฟี้ยม


Somfy Ixengo L Swing Gate Motor Unlocking Instruction for Manual OperationDEA Sting Swing Gate Motor Unlocking Instruction for Manual Operation
 1. หารูกุญแจสำหรับปลดล็อคมอเตอร์ โดยมากมักอยู่ด้านบนของแขนมอเตอร์ ใกล้กับเสาประตูรั้วที่ติดตั้ง
 2. เสียบกุญแจเข้ากับช่องกุญแจ และหมุนกุญแจเพื่อปลดล็อค
 3. ดันประตูรั้วด้วยมือเพื่อเปิด/ปิดประตู ตามต้องการ


*** หากไม่สามารถเปิดปิดประตูรั้วได้ ตรวจสอบอีกครั้งว่าหมุนกุญแจและที่ปลดล็อคจนสุด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากพยายามเปิดปิดรั้วโดยไม่มีการปลดล็อค อาจทำให้มอเตอร์และประตูรั้วเกิดความเสียหายได้ ***


หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนจะใช้งานมอเตอร์ปกติ ต้องทำดังนี้

 1. หมุนกุญแจในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อล็อค และกลับสู่การทํางานที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
 2. ปิดฝาครอบกุญแจให้แน่นหนา


เพิ่มเติม: วิธีปลดล็อค มอเตอร์ Somfy Ixengo >>

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว