แอป meross แสดงสถานะเปิดปิดประตูรั้วผิด แต่ยังสามารถควบคุมประตูรั้วได้

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 09:42 AM

เซ็นเซอร์ของคุณอาจไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง (เช่น ระยะห่างมากเกินไป หันแม่เหล็กผิดด้าน เสียบสายไม่แน่น) หรือเซ็นเซอร์มีอาจเสีย คุณสามารถทดลองทำตามข้อแนะนำเหล่านี้ เพื่อแก้ไขปัญหา


  1. ทดลองนำชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ทั้งสองชิ้นมาชิดกัน (ห่างกันน้อยกว่า 0.6 ซม.) แล้วแยกออกจากกัน เพื่อตรวจสอบว่าแอป Meross แสดงสถานะการเปิดปิดถูกต้องหรือไม 
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเซ็นเซอร์เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ (Meross MSG100) อย่างถูกต้อง หากคุณถอดสายเซ็นเซอร์ อุปกรณ์จะอยู่ในสถานะ 'เปิด' โปรดลองลัดวงจรพินสองตัวในขั้วต่อสีแดง (หากแอปแสดงว่าประตูปิดอยู่ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นถูกต้อง) หากไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราเพื่อตรวจสอบเปลี่ยนอุปกรณ์ 


** หากตรวจสอบและแก้ไขตามคำแนะนำแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดติดต่อส่งสินค้าให้เราตรวจสอบ เพื่อเปลี่ยนสินค้าต่อไป (ภายในระยะเวลารับประกัน) **

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว