หลังจากติดตั้ง MSG100 แล้ว ปุ่มติดผนังและรีโมทเดิมจะยังคงใช้งานได้หรือไม่

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 09:48 AM

ปุ่มควบคุมติดผนัง และรีโมทควบคุมมอเตอร์ประตูรั้วเดิม ยังคง 'สามารถทำงานได้ปกติ'


การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมประตูรั้วอัจฉริยะ Meross Smart Wi-Fi Gate Opener (MSG100) ไม่ส่งผลใด ๆ ต่ออุปกรณ์เสริมเดิม

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว