เปิดประตูรั้วด้วยมือ (เมื่อไฟดับ หรือไม่สามารถใช้งานได้) ทำอย่างไร?

แก้ไขเมื่อ Fri, 23 Jun 2023 เมื่อ 11:43 AM

ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับ รีโมตควบคุมใช้งานไม่ได้ หรือมอเตอร์ประตูรั้วไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติด้วยสาเหตุใดก็ตาม มอเตอร์สำหรับประตูรั้วบานเลื่อน DEA LIVI มีระบบการทำงานแบบด้วยมือ โดยวิธีดังต่อไปนี้

  1. หมุนฝาปิดกุญแจออก (หมุนไปด้านซ้ายหรือขวาก็ได้)
  2. แล้วไขกุญแจปลดล็อคตามเข็มนาฬิกา
  3. ดึงสลักปลดล็อคเข้าหาตัวจนสุด โดยเมื่อปลดล็อคสำเร็จ สลักจะทำมุม 90° กับตัวมอเตอร์
  4. เลื่อนประตูรั้วเปิด/ปิด ตามต้องการ


*** หากไม่สามารถเลื่อนประตูรั้วได้ ตรวจสอบอีกครั้งว่าหมุนกุญแจและที่ปลดล็อคจนสุด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากพยายามเลื่อนรั้วโดยไม่มีการปลดล็อค อาจทำให้มอเตอร์และประตูรัวเกิดความเสียหายได้ ***


หลังจากใช้งานเสร็จแล้ว ก่อนจะใช้งานมอเตอร์ปกติ ต้องทำดังนี้

  1. เลื่อนประตูรั้วปิดจนสุด
  2. ดันสลักปลดล็อคเข้าหามอเตอร์จนปิดสนิท
  3. หมุนกุญแจไปทางตรงข้าม (ทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อล็อค
  4. หมุนปิดฝาปิดรูกุญแจ
  5. ทดลองสั่งให้ประตูรั้วเปิด/ปิด

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว